ZAHVALJUJEMO NA PRIJAVI ZA TESTIRANJE

Detalje sa terminom i mestom testiranja dobićete na mail sa kojim ste se prijavili.Kako izgleda testiranje engleskog kod nas?

Kroz usmeni razgovor na engleskom proći ćemo Vaš vokabular i poznavanje gramatike.

Kroz usmeno testiranje odredićemo Vaš nivo znanja, probleme sa kojima se susrećete u engleskom i pronaći  odgovarajući  tečaj za Vas! 

Vidimo se!