kurs engleskog – English 4 You

Tag Archives forkurs engleskog

Deset najčešćih grešaka!

želimo da Vam ukažemo na 10 najčešćih grešaka koje se često čuju u razgovoru  kada govorimo engleski jezik.

Strancima je teško da usavrše engleski jezik jer postoji milion fraza, idioma i termina koji potpuno menjaju smisao rečenice ako nisu tačni. Engleski je lako naučiti do nekog osnovnog nivoa jer ste okruženi tim jezikom svaki dan, ali je možda najteži deo perfektno govoriti jezik jer nekad nedostaje logika i uvek ima izuzetaka. Pogledajte 10 najčešćih grešaka koje čujemo svakodnevno od ljudi koji govore engleski sa različitim nivoom znanja – od početnika do onih koji se koriste engleskim jezikom aktivno, bez većih poteškoća.

Iako se neke od ovih grešaka čine kao banalne i početničke, verujte nam da ih čine čak i ljudi koji govore tečno engleski. Kada brzo govorite, ove greške se događaju nesvesno.


Pogrešno je reći – “I have 50 years.“

Kao doslovni prevod – Imam 50 godina – ova greška je tako jednostavna, ali opet tako česta. Isto tako, kad pitate nekoga koliko ima godina, ne možete reći: “How many years you have?“

Tačna konstrukcija je zapravo – Koliko si star?

How old are you? I am 50 years old.


"Simpatija" nije "sympathy"

Ove dve reči su takozvani "lažni prijatelji". Zvuče isto, kao da im je koren reči isti , ali nažalost srpska reč "simpatija" nema veze sa engleskom "sympathy".

Ako želite reći da je devojka  simpatična, kažete – “She is so sweet,“ ili “She is so nice.“

Sympathy na engleskom znači saosećanje, tako da vidite kako bi sledeća rečenica zvučala:

Ana is so sympathetic. (Ana je tako saosećajna). To nije ono što smo hteli da kažetmo.


Pogrešno – "go on coffee"

Ovo je česta rečenica, se čuje svakodnevno. Nažalost, nema baš puno smisla na engleskom. Umesto reči "on", treba  staviti reč "for". Let's go for a coffee! Isto tako je sa sličnim rečenicama:

Ići u šetnju – go for a walk (a ne go on a walk)

Ići na kupanje – go for a swim


Pogrešno – .....with car?

Opet se radi o bukvalnom prevodu. "Sa" možemo prevesti sa "with" u nekim slučajevima, ali kada govorimo o prevozu, onda moramo koristiti "by".

Pogrešno – I'm going home with car.

Tačno – I'm going home by car.

Ovo je pravilo i za druge vrste prevoza – by bus, by train, by ferry, by plane, itd.

Progovorite engleski sa samopouzdanjem!

Dođite do nas, rezervišite svoj termin za testiranje i saznajte kako možete za kratko vreme zaista progovoriti engleski sa samopouzdanjem!


Pogrešno – “My husband is on the ship“

Ako želite reći da je mornar na brodu, rečenica iznad je pogrešna. Treba reći “He is at sea.“

"At sea" je termin koji koristimo kad je neko na brodu ili plovi morem. Where are you? At home, at work, at the shop, at sea, itd.


Pogrešno je reći  – “Lisbon is on the sea“

Fraza "on the sea" uopšte ne postoji u engleskom jeziku, tako da možete da prestanete da je koristite. Ako je grad na moru, kažemo da je by the sea. Zapamtite tu frazu jer se često koristi.

By the sea – na moru (grad, mesto)

At the beach – na moru (na plaži)

At sea – na brodu (mornar)


Pogrešno – “I want to make a party“

Naizgled se čini da tu nema problema, ali mi uopšte ne koristimo ovaj izraz na engleskom kada želimo da napravimo žurku. Koristimo posebnu frazu – I want to throw a party. Kad god želite da pripremite ili organizujetei neku proslavu, koristimo glagol "throw".

I throw a party every year for my birthday.

I want to throw a surprise party for my friend.

The house is a mess. Jack threw a party last night for all his friends.


Pogrešno – “I have lots of informations for you“

Reč "informations" ne postoji na engleskom. Information sam po sebi (bez s) označava množinu. Tako da nikad ne dodajemo s nakon information. Slično je i sa reči advice – nema advices.

Ako želite reći da imate jednu informaciju, kažemo -  one piece of information. Možemo je podeliti u komade. Two pieces of information, three pieces of advice itd. Ako nećete brojati koliko informacija ili saveta imate, onda koristimo "information" i "advice" bez člana i bez množine u obliku "s". Npr:

I have some information for you.

I need a lot of advice.


Pogrešno – Blue hair

Imate "blue hair"? Osim ako niste panker, onda nemate "blue hair". Blue koristimo za stvari koje su stvarno plave, kao nebo i plava bojica. Plava kosa je "blonde hair". I have blonde hair. Isto je i sa crnim vinom 🙂 Nije crno, nego je crveno – red wine 🙂 


Komplikacije sa vodom

Nećemo komplikovati, nego ćemo jednostavno napisati kako se koja voda zove. "Natural" water možete odmah izbaciti iz vokabulara, jer "natural" je samo marketinški termin koji koriste firme da bi mislili da je ta voda zdravija. Iako tako piše na reklamama, zapravo ne znači ništa.

Obična vodastill water (mirna voda, ne miče se, za razliku od mineralne koji ima mehuriće)

Voda iz slavinetap water

Mineralnasparkling water (izbegavajte reći "with gas", jer to englezi ne koriste. To je izgleda neki noviji termin koji su stvorili ljudi kojima engleski jezik nije maternji. Na skijanju ćete možda to čuti od Nemaca, Francuza ili Italijana, ali ga ne koristimo u zemljama engleskog govornog područja.)

Fresh waterslatka voda (u prirodi – u rekama i jezerima. I ne, nikako ne možete reći sweet water 😉 To bi značilo da je sa šećerom 🙂


To je to... za sada. I ako ste izgovarali neke od ovih grešaka, nije kraj sveta. Bitno je da razumete. Ali svaki dan u kom naučimo novu frazu ili ispravimo neku grešku koju često ponavljamo ili ne prevodimo bukvalno sa engleskog na srpski, predstavlja napredak i govori nam da smo na pravom putu usavršavanja engleskog jezka. Nadamo se da Vam je ovaj blog pomogao ili Vas barem podsetio na neke sitnice koje čine razliku kada  želite da govorite pravilan engleski.

English 4 You

Prestanite učiti engleski po klasičnim metodama koje ne funkcionišu!
Učite engleski kroz dinamičan i brz Callan metod na potpuno drugačiji način!

Dođite na besplatno testiranje i uverite se u našu metodu na probnom času