Šta je Callan metod – zašto je toliko uspešan?

Šta je Callan metod? Kada je nastao?

Šta je Callan metod? Pitanje koje se sve više postavlja kod ljudi koji žele da nauče engleski jezik. Callan metod je osmislio profesor Robin Kalan, davne 1959. godine. Tada nije ni slutio da će njegova inovativna tehnika učenja pomoći milionima da progovore engleski jezik.

Danas je ovaj pristup znatno unapređen, ali se i dalje zasniva na osnovnim postavkama koje je Kalan uveo, želeći da se ne-nativno stanovništvo oslobodi i progovori engleski jezik.

Početno, Callan metod je podeljen na četrnaest faza, koje su 1960-e godine predstavljene u četrnaest knjiga. Godinu dana kasnije, osnovana je prva škola u gradu Salerno u Južnoj Italiji. Rezultati novog načina učenja su postali vidljivi i broj škola je internacionalno rastao. Već krajem dvadesetog veka u Londonu je bilo preko 70 katedri sa više od 2400 učenika.

callan metod

Šta je Callan metod? Koji je ključ uspeha?

Svaka lekcija je podeljena u tri bloka:

  • Slušanje i pričanje
  • Ponavljanje i asimiliranje
  • Čitanje i pisanje

Tokom prva dva bloka je važno da predavač uspostavi dobar ’’eye-to-eye’’ kontakt sa polaznicima. Potrebna je veština u brzom i zabavnom postavljanju pitanja, ponekad i 50 pitanja na sat.

Važan deo konverzacije je oslobađanje od treme, koja ume da bude prisutna kod onih što u školu dođu sa malim fondom reči. Redovnim ponavljanjem rečenica koje se koriste u svakodnevnom životu, fond ubrzano raste, posebno kod dece. Podrazumeva se da svako usvajanje novog sadržaja ostavlja prostora i za greške, a zadatak predavača je da prijateljski i strpljivo ispravljaju polaznike u trenutku govora.

callan metod nastava

Da li se prebrzo uči sa Callan metodom?

Ovakva postavka može zvučati ambiciozno, jer metod polaznicima ne ostavlja prostora da pitanja prevode na maternji jezik, već ih stimuliše da razmišljaju na engleskom jeziku.

Callan svakako spada u metode intenzivnog učenja jezika. Prema istraživanjima sprovedenim na Kembridž univerzitetu, potrebno je oko 350 sati tradicionalnog učenja da bi se postigao preliminarni nivo. Međutim, uz Callan metod je potrebno svega 80 sati.

Pored brzine sticanja znanja, Callan metod ima i dodatne prednosti:

  • Prilagođava se svim uzrastima i nivoima znanja engleskog jezika
  • Segment ’’pitanja i odgovori’’ podstiče polaznike da od prvog časa, u skladu sa svojim mogućnostima, progovore engleski
  • Gramatika se uči u praktične svrhe, uz primere koji se koriste u svakodnevnom životu
  • Stalna interakcija polaznika i predavača pomaže održanju koncentracije tokom celog časa

callan metod engleski jezik

Callan metod – odlična odskočna daska

Nakon što osposobi za svakodnevnu komunikaciju, Callan metod dobro priprema polaznike za dalji razvoj i polaganje svih nivoa drugih akreditovanih škola – IELTS, TOEFL, TOEIC, CAMBRIDGE.

Postoji i uspešno razrađen nivo Callan metoda koji je usmeren na biznis, tokom kog se uči preko 700 pojmova najčešće korišćenih u profesionalnom okruženju. Praktični deo obuhvata i pisanje poslovnih e-mejlova, izveštaja i memoranduma.

callan metod online nastava

Pogodan i za online nastavu!

Online časovi su prilagođeni individualnom i grupnom radu, zbog čega je svaki minut vredan. Intenzitet povećava fokus polaznika, koji su uvek spremni na pitanje koje predavač planira da postavi. Zbog toga moraju da razmišljaju o odgovoru pre nego što ih predavač prozove.

Ovakvim pristupom se gube barijere između prostornog i online sveta, a trajanje od 25 minuta omogućava da pažnja bude na visokom nivou tokom celog časa.

Dodatne informacije o Calln-u možete pročitati i na zvaničnom veb sajtu Callan UK.