Koliko je sati na engleskom?

Događa li vam se da se zbunite kada treba da pitate nekog koliko je ima sati na engleskom? Problem vam je kada treba kolegi na engleskom da kažete kada je sledeći sastanak? Možda ste medicinska sestra pa morate da kažete strancu u koliko sati mora da dođe na previjanje. Možda organizujete letove za šefove iz inostranstva pa treba da im kažete u koliko sati avion poleće.

Svako od vas će u nekom trenutku u životu sigurno morati na engleskom da kaže koliko je sati na ispravan način. Ako prevodite doslovno sa srpskog to će zvučati smešno i neprirodno na engleskom. U ovom blogu  ćemo vam objasniti kratko i jasno kako da kažete koliko je sati i to na način kako bi rekao neko kome je engleski maternji jezik.

13 o'clock ne postoji

Pravilo broj 1 – U engleskom jeziku ne koristimo 24-časovno vreme. To ćete možda još samo videti na nekim avionskim kartama. Ali, iako će vam pisati vreme leta u 24 – časovnom formatu, u govoru gotovo uvek koristimo 12 – časovno vreme na engleskom. Tako se nakon podneva ponovno vraćamo na 1 o’clock. Možda je vama smešno, ali kad neko kome je engleski maternji jezik vidi  22:00 sata, tada u glavi mora da oduzme 12 sati od toga da bi izračunali  koliko je u stvari sati. I to nije zato što im je matematika slaba strana, nego  zbog toga što ceo život koriste potpuno drugačiji sistem računanja vremena.

4 o'clock – je li to 04:00 ili 16:00?

Englezi to rešavaju sa  “AM” i PM”. Za 4 sata ujutru kažemo 4 AM. Dok za 4 sata popodne kažemo 4 PM. Ovde je važno obratiti pažnju i na izgovor. AM se čita “ei em”, a PM “pi em”. Ovi nazivi dolaze iz latinskog jezika. AM je skraćenica za ante meridiem (pre podne), a PM za post meridiem (posle podne). AM i PM možete i izostaviti ako je očigledno da se vreme o kojem govorite odnosi na jutro ili popodne. Na primer, ako kažete nekome: “Dinner is at 7“, očigledno je da se radi o 7 uveče  pa ne morate nužno reći PM nakon broja. Ali ako nekome kažete, “Let’s meet at 8“, neće im biti baš jasno da li mislite na 8 sati ujutro ili uveče. Tada radije dodajte AM ili PM, da ne bi došlo do nesporazuma.

12 o'clock

S obzirom na to da se može reći “12 o’clock”  i za podne i za ponoć, većina engleza će pre koristiti “midday’” ili “noon” za podne, a “midnight” za ponoć. To je čisto radi boljeg razumevanja.

Izbacite ``and`` između brojeva

Pokušajte da izbegnete da koristite vreme na engleskom kako ga koristimo u srpskom. Na primer, za 6:15 često se čuje da kažu “six and fifteen”. To je očigledno tako jer se na srpskom dodaje “i” između brojeva – “šest i petnaest”. Ali to je pogrešno. Ako ćete reći veme kako piše na digitalnom satu, recite tačno ono što vidite. Ako je pun sat, onda kažite “o’clock” nakon broja. Evo nekoliko primera:

2:00 – two o’clock

3:20 – three twenty

9:55 – nine fifty-five

7:05 – seven oh five

3:30 –  three thirty ‘ili half past three

Digitalni / Analogni

Kada gledate vreme  na digitalnom satu, jednostavno izgovorite brojke koje vidite na displeju. Kao što smo pre spomenuli, 6:25 bi bilo “six twenty-five”. Međutim, ljudi iz engleskog govornog područja koriste i analogne satove, pa ćemo zato naučiti kako pravilno koristiti te pojmove. Iznad je slika koja će Vam pomoći  da razumete:

Redosled je sledeći: prvo kažemo koliko je minuta prošlo (ako nije još došlo do pola) ili koliko minuta je ostalo do sledećeg sata (ako je prošlo pola). Ako je velika kazaljka na desnoj polovini, treba da kazemo “PAST”, a ako je na levoj polovini treba da kazemo “TO”. Na primer:

7:10 se kaže “ten past seven”. Deset minuta je prošlo od 7 sati.

7:30 se kaže “half past seven”. Pola je prošlo od 7 sati.

7:40 se kaže “twenty to eight”. Sad smo prošli pola, tako da idemo prema 8 sati. Dakle, kažemo koliko je minuta do osam.

15 minuta – ``quarter``

Ako je 1:15, a gledate na analogni sat ili se tako želite izraziti, možete zameniti “fifteen” sa “quarter” (četvrtina). Možete da koristite i jedno i drugo.

Digitalno – “one fifteen”

Analogno – “a quarter past one” ili “fifteen past one”

Digitalno i analogno – 50/50

Dva su načina na koji možete reći koliko je sati. Englezi  koriste i jedan i drugi način, a Vi morate biti spremni da ih razumete brzo i sa sigurnošću. Sledi nekoliko primera kako na oba načina možete reći koliko je sati.

3:10 – three ten / ten past three

2:55 – two fifty-five / five to three

9:05 – nine oh five / five past nine

7:45 – seven forty-five / a quarter to eight

4:30 – four thirty / half past four

Nemojte mešati jedno i drugo

AM i PM isključivo možemo reći kada čitamo digitalni sat. Za 16:20 možete reći “four twenty PM'” digitalno, ili “twenty past four”– analogno. Nikako ne možete reći “twenty past four PM”

Isto tako, ako je pun sat, ne možete reći i o’clock i AM/PM. Morate birati. Za 16:00, možete reći “four PM” ili “four o’clock”. To je to. Nema “four o’clock PM”. Ako je očito da je popodne, onda možete reći “four o’clock”. Ako treba pojasniti i ako nije svima jasno da je popodne, onda kažete “four PM”.

  • Learning program with after-school
  • Opportunities to scientific experiments
  • Positive learning environment
  • Individual attention in small classes