Poslovni engleski i Callan metod

callan-metod-i-poslovni-engleski

Engleski jezik je osnova globalne komunikacije i poslovanja. Već dugi niz godina, poslovni engleski se smatra obaveznom, a ne specifičnom veštinom. Zato svaka škola engleskog jezika traga za najefikasnijim načinom da polaznicima zainteresovanim za ovaj aspekt komunikacije olakša učenje.

Callan metod kurs za poslovni engleski decenijama unazad pomaže zainteresovanima da razviju veštinu govora u radnom okruženju. Samim tim, unapređuje profesionalizam širom sveta. Više o osnovama Callan metoda možete pročitati ovde.

Callan metod - nauči 700 i konkuriši za posao

Različite grane poslovanja prati i specifičan biznis vokabular. Međutim, istraživanje pristalica Callan metoda je pokazalo da postoji 700 pojmova, fraza i idioma koji su zajednički za većinu industrija. Njihovo poznavanje pomaže zaposlenima da zvuče tečno, poslovno i samopouzdano.

Baš kao i kod osnovnog Callan kursa za engleski jezik učenje je interaktivno i ubrzano. A stečeno znanje će pokazati najbolje rezultate kada polaznik:

  • Radi u profesionalnom okruženju gde je svakodnevno potrebna usmena i pisana komunikacija sa klijentima i partnerima
  • Želi da unapredi veštine komercijalnog i poslovnog engleskog jezika na trenutnom ili novom poslu
  • Planira da horizontalno ili vertikalno napreduje u karijeri
  • Želi da razvije veštine pisanja i-mejlova počevši od samog vokabulara, do dinamike informacija i strukture pasusa
  • Poseduje određene nivoe (B1, B2), ali želi da osnaži svoj ‘’scenski’’ nastup i zvuči uverljivije
  • Stremi da unapredi izgovor, naglasak i fluentnost i približi se native nivou

Ubrzan progres garantuje praktična nastava, koja se bazira na asimilaciji, podučavanju u toku govora, čitanju i pisanju.

Nakon što savlada potrebne reči, fraze i tehničke poslovne termina, zaposleni je spreman da se upusti u brojne kompanijske aktivnosti. Finansije, menadžment, kreiranja i predstavljanja prezentacija – samo su neke od oblasti u kojima će se zaposleni biti uspešniji.

Role play – simulirnje budućih prilika

Kako je zanimljivo učenje i interakcija između predavača i polaznika glavna odlika Callan metoda, a zagovara se i individualni pristup u skladu sa predznanjima polaznika, časovi često podrazumevaju i role play aktivnosti.

Simulacija intervjua za posao verodostojno priprema polaznika na pitanja sa kojima će se susretati u razgovoru sa potencijalnim poslodavcima i stvara osećaj sigurnosti. Predavači će jednako obraćati pažnju na izgovor i gramatiku, i na prijatan način ispravljati polaznika dok oboje ne budu zadovoljni sa nastupom.

role-play-poslovni-engleski

Takođe, korisno je i rekreiranje konferencija, sastanaka i poslovnih pregovora za one koji žele da napreduju u javnom istupanju na engleskom jeziku.
Naravno, metod ne podrazumeva učenje napamet, već stimuliše razmišljanje dok se koristi poslovni engleski jezik – jer to ubrzava misaoni proces. Ideja je da se umanji trema i da se polaznik, ohrabren formalnim i informalnim znanjem uklopi u poslovni kontekst. Tako osnažen, osećaće se udobnije u svojoj ulozi.

Callan metod je bio tema jednog od naših prethodnih blogova, pa se i tu možete informisati o njegvim opštim tehnikama.

Callan za CV

U radnoj biografiji, kao i u motivacionom pismu, potrebno je razumljivo i atraktivno predstaviti svoj pređašnji rad, iskustvo, obrazovanje i interesovanja. Ove forme se prilagođavaju potrebama industrija za koje apliciraju i tu Callan poslovni engleski stupa na scenu.

Poslovne fraze su zapravo prečice koje CV i cover letter čine stručnijim, preglednijim i ekonomičnijim, i na prvi pogled predstavljaju koliko kandidat poznaje engleski jezik. Veštim korišćenjem ovih izraza ostvaruje se bolja identifikacija sa vrednostima buduće kompanije ili organizacije i u prvi plan se postavlja kompetentnost kandidata.

callan-za-cv

Akreditovani predavači za Callan metod poznaju svoje polaznike i zajedno sa njima, u skladu sa nivoom znanja, izvlače maksimum za ove vidove predstavljanja. I naravno, brz napredak polagača prati i bolje napisan CV.

Dosledno ostalim Callan nivoima

Iako zamišljen za poslovno okruženje, Callan biznis prati sve osnovne postavke metoda. Redovno se vrše revizije sa prethodnog časa, a nove lekcije počinju sa slušanjem i pričanjem. Sledeći koraci su čitanje i pisanje i što više vežbe kako bi i predavači i polaznici bili sigurni da se stečeno znanje trajno primilo.

Ukoliko ste zainteresovani za uopšteni kurs engleskog jezika zasnovan na Callan metodu, posetite naš sajt i saznajte više.